SERİGRAFİK BASKI/ RULO BASKILI CAM

SERİGRAFİK BASKI/ RULO BASKILI CAM


Serigrafi tekniği ile istenen desenler uygulabildiği için mobilya, duş kabin, beyaz eşya, aydınlatma, ofis bölme alanlarına ilave olarak frit baskı yapıldığında aynı zamanda cephelerde ve başüstü kaplamalarda güneş ve ışık kontrolü sağlar.

Rulo Baskı tekniği ile camların tüm yüzeyi emaye boya kaplanabileceği gibi istenen ölçüde çerçeveye baskı da yapılabilmektedir. Çerçeve baskıyı rulo baskı ile yapmak çok daha hızlı ve kaliteli sonuç vermektedir.

Tüm yüzeyi boyanmış camlar mobilya camları, duvar ve zemin kaplama camları, cam kapılar gibi alanalrda kullanılmaktadır.

İstenen her renkte boya hazırlanabilmekte ve cam yüzeyine uygulanabilmektedir.

Serigrafi Baskılı Cam

 • Kenar işleme işlemleri tamamlanmış olan camların yüzeyinde resim yaratmak, tüm çevreyi veya bazı bölgeleri boya renklendirmek veya tüm yüzeyi boya ile renklendirmek gerekebilir.
 • Baskı yöntemleri şunlardır;
  • İpek baskı
  • Roller baskı (çelik rulo, kauçuk rulo)
  • Dijital baskı
  • Manuel baskı
 • Camlara tek baskı veya iki baskı yapılabilir.
 • Renkler RAL Numarası olarak tanımlanır. Renk yelpazesi geniştir. Bazı renkler standart renklerin karışımı olarak fabrikada yaratılır.
 • Baskılı camlar mutlaka temperleme işlemine tabi tutulur.
 • Baskı uygulama şekline göre camın optik özelliklerini etkiler.

Serigrafi Baskılı Cam Emaye boyalı cam; seramik boyaların cam üzerine uygulanması ve ısıl işlem uygulanması yöntemiyle elde edilir. Serigrafi Baskılı Cam üzerine boya uygulaması; serigraf baskı, merdane boyama ve perde boyama yöntemleri ile yapılır. Homojen bir kalınlık temin edilemediğinden sprey boyama yöntemi tercih edilmez. Boyama işlemi yapılacak alan, dış ortamdan izole edilmiş, zemini tozumayan bir kaplama ile kaplanmış, içerde artı basınç olan bir kapalı ortam olmalıdır. Boya yapılacak camlar, boyama işleminden önce yıkanmalı, boyamadan sonra kurutma fırınından geçirilmelidir. İyi kurutulmadan temper fırınına giren camlarda boya incelticisinin hızlı buharlaşması sonucu boyada delikler ve kabarmalar olabilir. Boyama odasının ısı ve nem değerlerini kontrol edilmelidir, havalandırma sistemini çalıştırılmalıdır. Hattın acil stoplarını, çalışırlık durumlarını, hava basıncını, yürüyen aksamları kontrol edilmelidir. Yıkama makinesini hazırlanmalıdır. İş emrine göre serigrafi yöntemi ile (ipek baskı) boyama yapacaksa teknik resime uygun kalıbı seçilmelidir, desen ölçüsünün kontrolünü yapılmalıdır. Cam ebadına uygun rakle ve sıyırıcıyı seçilmelidir. Serigrafinin temizliğini kontrol edilmelidir, makineye daha sonra bağlanmalıdır.

Cam gönyeleme ayarlarını yapılmalıdır, rakle ve sıyırıcıyı makineye bağlanmalıdır. Cam kalınlığına göre cam ile kalıp arası mesafeyi ayarlanmalıdır. Baskı yapılacak camların kalaylı yüzeyini belirleyerek ebadına göre ayarlanır. Camın kalaylı yüzeyine boya yapılmaz. Uygun karıştırıcı ve inceltici kullanarak boyayı istenen viskozite ölçüm değerinde hazırlanır. Boya hazırlama aşamasında kimyasal dayanıklı eldiven ve maske kullanır. Kurutma fırınının sıcaklığının ve hızının ayarını yapılır ve daha sonrasında makine çalıştırma işlemine ve baskı işlemine geçilir.

BOYA İŞLEME ESASLARI

• Cam üzerine boya uygulaması; serigraf baskı, merdane boyama (rulo baskı) ve perde boyama yöntemleri ile yapılmalıdır. Sprey boyama yöntemi ile homojen bir kalınlık temin edilemediğinden tercih edilmez.

• Boyama işlemi yapılacak alan dış ortamdan izole edilmiş, zemini tozumayan bir kaplama ile kaplanmış, içerde artı basınç olan bir kapalı ortamda yapılmalıdır. Boya yapılacak camlar, boyama işleminden önce yıkanmalıdır.

• Boya camın kalaysız yüzeyine uygulanmalıdır.

 • Boyama işleminden sonra boyalı camlar, boya kurutma fırınından geçirilerek toplanmalı, açık ortamda ıslak vaziyette, raflı arabalarda kurutulmamalıdır.

 • Boya hazırlamada, karışım boyaların reçetesi olmalı, kayıt altında tutulmalı ve bu karışım boyalar terazide tartılıp, mikser ile karıştırılarak viskozitesi ölçülerek hazırlanmalıdır. Göz kararı ölçüm yapıp elle karıştırılarak boyalar hazırlanmamalıdır.

• Boya hazırlama odasının sıcaklığı 5-20C, maksimum %60 nem içermelidir. Karıştırılacak boya iklimlendirilmiş böyle bir odada bir gün bekletilip kullanılmalıdır.

 • Boyalar kullanılmadan önce, bir duvara veya direğe sabitlenmiş, devir sayısı ayarlanabilen (50- 60 devir/dk) boya karıştırma mikseri ile en az 2 saat karıştırmalıdır.

 • Serigraflar, dikey konumda, birbirine hasar vermeyecek şekilde muhafaza edilmelidir.

 • Kullanılmayan boyalar, boyama odasında açıkta muhafaza edilmemelidir.

 • Boya temizliği amacıyla kullanılan malzemeler ağzı kapalı atık kaplarında toplanmalıdır.

• Numune olarak hazırlanan boyalı camlar, etiketlenerek arşivlenmelidir. Etikette müşteri adı, boya reçetesi, yaş boya kalınlığı ve boyanın temin edildiği firma adı mutlaka belirtilmelidir.

 • Cam üzerine boya uygulandıktan sonra yaş boya kalınlığı ölçülmelidir. Cam boyandıktan sonraki L, a, b değerleri etikete yazılmalıdır.

 • Boyanmış ve kurutma fırınından geçirilmiş camlar aralarına boyaya hasar vermeyecek uygun ayraçlar konularak istiflenmelidir.

ÜRETİM KONTROLLERİ

 • Şablon ipek açıları imalat kalitesine uygun açıda olmalıdır. (Kaliteli detaylar için)
 • Serigrafi kalıbı hazırlanırken desen en ve boyunda belirli bir miktar uygun boşluk bırakılmalıdır. (Boya birikmesi, giriş ve çıkıştaki izleri önlemek için)
 • Şablon ipek emülsiyon kalınlığı baskı kalitesini bozmayacak kriterlerde ve uygun olmalıdır. Kontrolü yapılmalıdır.
 • Şablon emülsiyon kalınlığı baskı yüzeyinde mi kontrol edilmelidir.
 • Şablon pozlanmış deseninde testere veya bozukluk var mı kontrol edilmelidir.
 • Baskı makinası rakle sertliği uygun mu? (İstenilen uygun sertlikte olmalıdır)
 • Baskı makinası sıyırıcı sertliği uygun mu? (İstenilen shore değerinde ve istenilen malzeme türünde olmalıdır)
 • Rakle baskı yüzeyi bilemesi uygun mu baskı kalitesi için uygunluğu dikkatlice kontrol edilmelidir.
 • Sıyırıcı baskı yüzeyi bilemesi uygun mu kontrolü yapılmalıdır?
 • Rakle basıncı uygun mu kontrol edilmeli uygun basınçta ayarlanmalıdır?
 • Sıyırıcı basıncı uygun mu kontrol edilmeli uygun basınçta ayarlanmalıdır?
 • Şablon ipek açıları uygun açıda olmalıdır. (Kalite detayları için)
 • Şablon ipek uygun kalitede olmalıdır. (Kalite detayları için)

KONTROLLER

Camların kalınlık ve boyut toleransları EN12543’de verilmiştir. Bu tolerans dışı olan camlar hatalı olarak ayrılır. Boyama işlemi ile ilgili fabrika standartları esas alınarak kontroller yapılır. Fabrika standartları için müşteri ile sipariş aşamasında mutabakat sağlanması gerekir.

Camdaki noktasal ve çizgisel hataların incelenmesi

İncelenecek Serigrafi Baskılı Cam, gün ışığında (güneşli havada gölgede veya gün ışığı veren lamba altında) aydınlatılan, mat bir siyah ekran (yansıtma katsayısı 0,2-0,4 arasında olan) önünde gözlenir. İncelenecek cam plaka düşey olarak ekranın önüne yerleştirilir ve ekrana paralel hale getirilir. Cama dik pozisyonda 2 m mesafeden bakılır. Cam plakadaki fark edilen hatalar kaydedilir.

Çizgisel hata kabul toleransları

2 m’den bakıldığında çizgisel hata görülmemelidir

Boyalı camın muayenesi (yansımada) Boyalı cam, aydınlatılmamış bir arka plana karşı, cam tarafı, çıplak gözle ve normal dağınık aydınlatma koşullarında 1 m'lik bir mesafeden dikey konumda gözlemlenmelidir. Her muayene 30 saniye sürecektir. Gözlem yönü normal dikey olmalıdır. Ek bir aydınlatma kaynağının kullanılması, ör. spot ışığı, izin verilmez. Boyalı taraftaki kusurlar, cam taraftan görünmediği sürece kabul edilebilir. Not- Normal dağınık ışık koşullarının, doğal gün ışığı veya simüle edilmiş gün ışığı aydınlatıcısı D65 olduğu varsayılır, boyalı camda 10° derece açı ile gözlemlenir, 300 ile 600 Lux arasında Yarı saydam ve şeffaf boyalı camın muayenesi yapılmalıdır, aydınlık bir arka plana karşı, cam tarafı, çıplak gözle ve normal dağınık sıkma koşulları altında, 1 m'lik bir mesafeden dikey konumda gözlemlenmelidir. Her muayene 30 saniye sürecektir. Gözlem yönü normaldir, yani boyalı cama dik açıdadır. Ek bir aydınlatma kaynağının kullanılması, ör. Spotlight, aHowed izin verilmez. Boyalı taraftaki kusurlar, cam taraftan görünmediği sürece kabul edilebilir. Not- Normal dağınık aydınlatma koşullarının, boyalı camda doğal gün ışığı veya simüle edilmiş gün ışığı için D65, gözlemci 100, 300 ile 600 Lux arasında olduğu varsayılır.

L*, a* ve b* parametreleri ya spektrofotometreler ya da kolorimetreler kullanılarak ölçülmelidir. Olarak bu standart t E” ile ilgilidir, sonuçları arasında bir korelasyon kurmak gerekli değildir. Spektrofotometreler ve kolorimetreler kalibrasyonlu ve üretime uygun olmalıdır.