ÇEVRE POLİTİKAMIZ

ÇEVRE POLİTİKASI
Boyko Tekstil olarak, Doğanın bize bahşettiği kaynak ve materyallerle üretim yaptığımızın bilincinde olarak, her türlü canlının ve onların gelecek nesillerinin yaşam koşullarını korumak ve iyileştirmek sorumluluğunu hissediyoruz.

Kurumsal misyonumuz olarak doğal çevreyi korumak ve çevresel anlayışımızı geliştirmek için çalışanlarımız, düzenleyiciler, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, sivil toplum kuruluşları, kamu yetkilileri ve diğer ilgili paydaşlarla iletişimimizi geliştiriyoruz.

Bu çerçevede doğayı korumak için ilgili yasa ve yönetmeliklere uyma yükümlülüklerimiz temel olmak üzere, aşağıdaki prensipleri kabul ve takip ediyoruz.

Sosyal sorumluluk sahibi olmak.

Çevre koruma hedefine ulaşmak için sürekli iyileştirme.

Verimli kaynak tüketimi için mühendislik iyileştirmeleri.

Tüm çalışanlarımıza çevre koruma bilincini aşılamak.