KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKASI
Sürekli gelişime olan bağlılığımızla, Kalite, bütün faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Uluslararası kalite standartları temel olmak üzere, mükemmeliyetçi iş anlayışımız, başarılarımızın uzun vadeli sürdürülebilirliği için vazgeçilmezdir.

ÇALIŞANLAR
Katılımlarını, yaratıcılıklarını ve ekip çalışmasını teşvik ederek, tüm çalışanlarımızın gelişmesi için ortam yaratıyoruz. Her çalışanın katkısına değer veriyoruz. Çalışanlarımıza her zaman insan onuruna yakışır şekilde ve saygılı davranıyoruz. Herkesin öğrenebileceği ve gelişebileceği olumlu ve işbirlikçi bir işyerini teşvik ediyoruz.
Tüm yasal, düzenleyici, kurumsal ve müşteri gereksinimlerinin üzerinde standartlara sahip, güvenli bir çalışma ortamı sağlıyoruz.

MÜŞTERİLER
Müşterilerimizle, ihtiyaçlarını tespit etmemize, etkin bir şekilde yanıt vermemize ve beklentilerini aşmamıza olanak tanıyan bir ortaklık ilişkisi kurarak, müşteri hizmetleri ve teknik destek çözümlerinin sağlanmasında farklılaştırılmış ve katma değerli bir iş birliği geliştiriyoruz.
Verimli hizmetimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve aşan, yüksek katma değerli ürünler sunmayı taahhüt ediyoruz.

LİDERLİK
Boyko Tekstil Yönetim Ekibi, Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi konusunda çalışanlara önderlik etmeyi, örnek olmayı ve sorumluluk almayı taahhüt eder.
Kalitenin, kuruluşumuzun tüm üyelerinin en öncelikli hedefi olması için, Boyko Tekstil içinde bütün kaynaklar sağlanmaktadır.

Etkin liderlik ve destek ile her çalışan, Kalite Sisteminin önemini, sisteme katkıda bulunma sorumluluğunu ve Boyko Tekstil’ın başarısıyla doğrudan ilişkisini doğru bir şekilde anlayacaktır. Her çalışan, şirket içindeki rolünün gerektirdiği görevleri yerine getirmekten sorumludur ve bunu sağlamak için ihtiyacı olan bütün eğitimler verilecektir.

SÜREKLİ GELİŞME
Boyko Tekstil olarak, performansımızı, süreçlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. En iyi sonuçları elde etmek için, gerekli olan stratejileri ve hedefleri belirleyip, sürekli ölçüm ile sonuçları gözden geçiriyoruz.

ISO 9001:2015'te belirtilen çerçeveye uygun Açık Kalite hedefleri, tüm süreç ve faaliyetlerimiz için bize bir temel sağlıyor.

Ayrıca Boyko Tekstil üretim tesislerinin sahip olduğu sertifikalar da kalitemizin güvencesidir.