Kimya Laboratuvarı

Laboratuvarda renk analizinden boyamanın bitişine kadar olan tüm adımlar uzman kadromuz tarafından bilgisayar ortamında yönetilmektedir.
Renk Çalışmaları
Laboratuvar bölümümüzde siparişi istenilen rengi verebilmek için geniş renk arşivimizden faydalanarak istenilen renk oranlarını bulmaktayız. Renkler otomatik pipetleme yardımıyla çalışılıp, istenilen numune elde edilir. Daha sonra hazırlanan renk kartelalanarak onay için müşteriye gönderiliyor.

Renk Çalışmaları:

Laboratuar bölümümüzde sipariş istenilen rengi verebilmek için rengin boya oranlarını buluyoruz. Laboratuarımızda geniş bir renk arşivimiz bulunmaktadır.Renkler pipetleme makinemizde el değmeden üretilip, boyama ve kurutma işlemleri sonrasında siparişin renginin nasıl olacağıda laboratuarımızda bulunan kurutma ve boyama makinelerinde siparişin numunesi üzerinde çalışılarak görülüyor. Daha sonra hazırlanan rek kartelalanarak onay için müşteriye gönderiliyor.

Kimyasal Testler:

İşletmemizde yapılan kimyasal testlerin bazıları:

Boya Şarj(LOT) Testi:

Siparişinize uygulanacak işlemleri, siparişinize uygulamadan önce aynı su, boya ve kimyasal oranlarıyla siparişin numunesi üzerinde uygulaması işlemidir.

PH Testi:

Gelen kimyasalın %10’luk çözeltisi hazırlanarak PH ölçümü yapılan kimyasalın kalitesinin saptanmasına arayan bir testtir.

Katı Madde Testi:

Katı madde tayin cihazı ve el ile yapılabilen bir test olup, katı kimyasallardaki nem oranını ölçerek katı madde kalitesinin uygunluğunun ölçüm işlemidir.

Sertlik Testi:

Su numunesinden 50ml. alınarak ve bir takım işlemler aracılıyla suyun sertliğinin ölçülerek uygunluğunun belirlenmesi işlemidir.

Fiziksel Testler:

Siparişinizin istediğiniz özelliklere (çekmezlik, peelinglenme, yüzey bozulmalarını engelleme vs.) uygun olabilmesi için şiparişinizden alınan numuneler işletmemizde bulunan Fizik Laboratuarında bir dizi teste tabi tutulur.

Başa dön