Kalite Politikamız

Tüm çalışanlann katılımıyla bütün proses noktalarından en yüksek verimliliği elde ederek sürekli müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Misyon

İnsana ve teknolojiye yatırım yaparak maliyeti düşük ve kaliteli üretimi gerçekleştirmek.

Vizyon

Bilgi birikimimiz yenilikçi ve ticari başarılarımız ve değerlerimizle sektörün öncü firmalarından bir olmak.

 

Çevre Polikamız

• Doğal çevrenin korunmasını ve doğal
kaynaklann verimli kullanılmasını sağlamak.
• T.C. Çevre Mevzuatı hükümlerine ve diğer
gerekliliklere uygunluğu sağlamak.
• Çevresel etkileri minimize etmek.

Çevre Polikamız

• Doğal çevrenin korunmasını ve doğal
kaynaklann verimli kullanılmasını sağlamak.
• T.C. Çevre Mevzuatı hükümlerine ve diğer
gerekliliklere uygunluğu sağlamak.
• Çevresel etkileri minimize etmek.

Başa dön